I huvudet på Kopparbergs BK

I huvudet på Kopparbergs BK

Om bloggen

Denna blogg är ett försök att beskriva vardagen hos Kopparbergs Brukshundklubb såväl från styrelsens perspektiv som från några av våra medlemmar.

Vad utmärker en hund av brukshundsras?

Tankar i allmänhetPosted by Ordförande Tue, October 23, 2018 10:38:14

En brukshund kan vara så mycket, men i grund och botten handlar det om en hund eller ras som nyttjas eller är tänkt att nyttjas för någon form av arbete. Nedanstående text riktar sig främst mot raser där Svenska Brukshundklubben har avelsansvaret men passar såklart in på många fler raser.

Svenska Brukshundklubben har avelsansvararet för 20 raser och dessa går ofta under samlingsnamnet brukshundsraser. Dessa raser, ska för mig, utmärka sig av arbetslust, uthållighet, stabilitet och hållbarhet. För att fungera fullt ut och för att orka är det också värdefullt om hunden har en ”av- och på-funktion”. Det kan ju liknas vid om man skulle ha en bil stående på tomgång hela tiden, det är inte ett optimalt hushållande av energiresurser.

Hur kan vi se till att dessa hundar behåller/utvecklar egenskaper som gör dem till arbetande hundar?

Det finns bra verktyg för att utvärdera detta t.ex. bruksprov, tjänstehundar och även MH/MT (Mentalbeskrivning hund och Mentaltest). Det krävs bara att vi fortsätter att jobba för att de som skaffar en brukshund också använder sig av den möjligheten och såklart får vetskap om att det finns. Där har våra uppfödare ett stort ansvar. Det är ändå där köparen har sin första kontakt och ska få information om vad det är man köper och hur man ska hantera varan. Om man som säljare vill marknadsföra en Fiat Uno, så är det ju inte bra om varan är paketerad som en Ferrari och vice versa. Det är ju då problemen kan komma när köparen trycker på gasen och förväntningarna inte infrias.

I bruksproven har en större tyngd lagts på specialmomenten när det gäller koefficientfördelningen och det premierar hundar med bra arbetsegenskaper. Det är också viktigt att analysera resultat från prov och tävlingar, och gärna kopplar det till utfall från MH/MT, för att sedan kunna lägga fram utvecklingsförslag. De centrala funktionernas uppgift är att fortsätta utveckla våra prov utifrån organisationens önskemål och förslag. Rasklubbarna har ett ansvar att samla uppfödarna mot ett gemensamt mål.

Det är också viktigt att man på lokalklubbarna skapar möjlighet att ta emot ekipage av alla de slag och att det finns en nyfikenhet på hur man kan använda sig av olika träningsupplägg för att nå resultat. Där kommer vi på Kopparbergs Brukshundklubb in i bilden och vi kan fundera på vad vi kan göra för att hjälpa till.

Ser rasernas företrädare rasen som en sann brukshund eller är det ett underordnat perspektiv?

Det finns definitivt företrädare, inom alla raser, som vurmar för den sanna brukshunden, men det som syns i det stora hela kanske ibland tolkas som att det finns andra mål. Här kan rasens numerär spelar in.

För numerärt små raser, med få uppfödare, är generationsskiften i uppfödarkåren en faktor. Om den aktiva generationen uppfödare inte har ambitionen att få ut avkommorna på bruksprov, så kanske bruksegenskaperna och rasens användningsområde få ett underordnat perspektiv, medan nästkommande generation lägger allt fokus på provverksamheten.

I numerärt stora raser är nog inte generationsskiften problemet då det finns många uppfödare. Där kan antalet uppfödare utgör skillnaden. Det blir fler uppfödare som står utanför rasklubben och dessa har då kanske inte rasens arbetande egenskaper högst på agendan.

Båda exemplen kan i värsta fall ge negativa utvecklingar i raserna där typer går åt olika håll. Det första exemplet ger ojämnhet över tid och det andra exemplet kan resultera i två parallella typer av rasen. Inget av dem är önskvärda.

Se till att du som valpköpare blir en kritisk konsument som tar reda på fakta om ras och uppfödare innan du slår till.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.